default_mobilelogo

Odczyt stanu wodomierza

Oferta zakładu

Informacje o awariach

W trosce o wysoką, jakość świadczonych usług w zakresie dostaw wody pitnej Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze począwszy od stycznia 2016 r. na Stacji Uzdatniania Wody Łopuszka Mała planuje zaimplementować innowacyjną metodę oczyszczania sieci wodociągowej, likwidacji złogów korozyjnych i osadów oraz poprawy właściwości fizyko-chemicznych i organoleptycznych dystrybuowanej wody przy pomocy technologii SeaQuest.

 

Rozwiązanie to zostało wdrożone w ramach długofalowego procesu inwestycyjnego po otrzymaniu aprobaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Technologia SeaQuest ponadto posiada atest Państwowego Zakładu Higieny, a jej zastosowanie doprowadza do ogólnej poprawy stanu technicznego i sanitarnego układu dystrybucji wody pitnej, zapobiega wytrącaniu się węglanu wapnia w mieszkaniach u odbiorców na urządzeniach grzewczych oraz przyczynia się do zahamowania procesów korozji i odkładania się nowych osadów w sieci wodociągowej

 

Równolegle z rozpoczęciem wyżej opisanych działań zostanie wprowadzony zwiększony monitoring, jakości wody u odbiorców, dzięki któremu we współpracy z Wykonawcą usługi, firmą PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. z Poznania, ZGK Kańczuga Sp. z o.o. na bieżąco będzie optymalizował działania podejmowane na sieci wodociągowej, celem zapewnienia dostaw wody o wyższej, jakości. Wszystkich zainteresowanych obszerniejszymi informacjami zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.prote.pl w zakładce SeaQuest.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze powstał zgodnie z aktem założycielskim z dnia 25 marca 2013r, v nr Rep. A. 1531/2013. Założycielem Spółki i jednym udziałowcem jest Miasto i Gmina Kańczuga. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze jest następcą prawnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze poleca:

Usługi koparko-ładowarką:
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Załadunek i rozładunek palet, gruzu, ziemi, materiałów sypkich, odśnieżanie
 • Korytowanie pod drogi, chodniki i parkingi
 • Równanie, niwelacja terenu
 • Wykopy pod: budynki, przyłącza, fundamenty, ogrodzenia, szamba i oczka wodne
 • Usuwanie korzeni
 • Oczyszczanie rowów
 • Skarpowanie
 • Zasypywanie
 • Równanie dróg dojazdowych

Wykonawstwo sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Doradztwo techniczne

Usługi sprzętowo-transportowe:

 • Wynajem samochodu dostawczego
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych - urządzeniem typu WUKO

 

Koszenie:
 • Poboczy dróg
 • Nieużytków
 • Łąk i pastwisk

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do pielęgnacji zieleni:

 • Ciągnik rolniczy Ursus C363P
 • Kosiarka bijakowa (1,75 m)
 • Kosiarka rotacyjna Z-001 (1,65 m)
 • Wykaszarka spalinowa
 • Kosiarka spalinowa
 • Samochód dostawczy

 

 W okresie zimowym ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze świadczy usługi w zakresie:

 1. Odśnieżania:  chodników, placów
 1. Usuwania gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką piaskowo- solną  

Zakład dysponuje odpowiednim sprzętem do odśnieżania:

- Traktor Mitsubishi VT 224 1D z pługiem jednostronnym regulowanym

- Ciągnik rolniczy Ursus C363P

- Koparko- ładowarka JCB z pługiem jednostronnym regulowanym

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze

ul. św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga

NIP: 794 181 93 51 

REGON: 180965462 

KRS: 0000461144 

Spółka zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego