default_mobilelogo

IBO

IBO logo4

Oferta zakładu

Informacje o awariach

 

 

 

 

komunikatp nr 2

Zobacz dokument PDF

 


 

W związku z licznymi zapytaniami Komunikat nr 1 z dnia 9.08.2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku dotyczy wyłącznie miasta Kańczuga. W pozostałych miejscowościach na terenie gminy woda jest zdatna do spożycia.

 

W dniu 10.08.2019r. (sobota) wodę do celów konsumpcyjnych można nabywać w siedzibie "ZGK" sp. z o.o. w Kańczudze (Kańczuga ul. św. Barbary 18) od godz. 10.00 do 15.00.

 

 

09.08.2019r.

INFORMACJA !!!

W związku z komunikatem nr 1 z dnia 9.08.2019r Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Przeworsku o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kańczudze informujemy że:

- woda z ww. wodociągu może być używana do mycia ciała i mycia naczyń kuchennych, po przegotowaniu.

- wodę do celów konsumpcyjnych można nabywać w siedzibie "ZGK" sp. z o.o. w Kańczudze (Kańczuga ul. św. Barbary 18) do godz. 20.00

 

Ponadto informujemy, iż:

- doszło do punktowego skażenia wody (na jednym przyłączu wodociągowym)

- ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze podjął działania w celu wyeliminowania skażenia

- została pobrana kolejna próbka wody do analizy przez PPIS w Przeworsku

 

 O zmianie jakości wody będziemy informować na bieżąco.

 

 

 

18.07.2019r

KOMUNIKAT!!!

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga, dotyczącymi utrudnień spowodowanych modernizacją Stacji Uzdatniania Wody i remontem zbiornika wody uzdatnionej informujemy, iż woda jest pod stałym nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przeworsku i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z poważaniem 

mgr Rafał Szymczakiewicz - Prezes Zarządu

 

 12.07.2019r

 

KOMUNIKAT !!!

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kańczudze informuje, iż w związku z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody oraz remontem zbiornika wody uzdatnionej, w dniach 15.07.2019r. do 15.09.2019r. mogą nastąpić okresowe przerwy w dostawie wody oraz problemy z utrzymaniem odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej. Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wyłącznie do celów socjalno- bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników oraz napełniania przydomowych basenów.

Za utrudnienia przepraszamy

 

Z poważaniem 

mgr Rafał Szymczakiewicz - Prezes Zarządu

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Przypomina się mieszkańcom gminy, którzy nie są podłączeni do kanalizacji sanitarnej o obowiązku wynikającym z art. 5 ust 1. pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który obliguje do sukcesywnego pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Przepisy te oraz sposoby wywiązywania się z przedmiotowego obowiązku ustala też Uchwała Nr XVI/175/2016 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

Uprzejmie informujemy, iż Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze posiada odpowiednie zezwolenie i świadczy usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych.

W chwili obecnej nie świadczymy usług wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Na życzenie klientów udostępnimy informacje o podmiotach świadczących te usługi.

 

Z poważaniem 

mgr Rafał Szymczakiewicz - Prezes Zarządu

 

 

 

 

10-01-2019r

 

Ogłoszenie

ZGK sp. z o.o. w Kańczudze informuje iż naklejki na worki można odebrać w siedzibie Zakładu bądź za pośrednictwem Sołtysów wsi:

 • Pantalowice
 • Chodakówka
 • Krzeczowice
 • Wola Rzeplińska
 • Lipnik
 • Sietesz
 • Siedleczka
 • Żuklin
 • Łopuszka Mała,
 • Niżatyce

W miejscowościach:

 • Kańczuga
 • Łopuszka Wielka
 • Medynia Kańczucka
 • Rączyna
 • Bóbrka Kańczucka

   naklejki będą sukcesywnie rozdawane przez pracowników Zakładu.

Ponadto informujemy iż w miesiącach styczeń – luty nieoznakowane worki z odpadami komunalnymi będą odbierane bez przeszkód. Za utrudnienia przepraszamy

 

Z poważaniem 

mgr Rafał Szymczakiewicz - Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 01.10.2018r.

Ogłoszenie

ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze informuje, iż w związku z likwidacją stanowiska kasowego od dnia 01.10.2018r w siedzibie Zakładu nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 01.10.2018r. wpłaty za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalny Sp. z o.o. w Kańczudze będzie można dokonywać bezprowizyjnie w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu - Filia w Kańczudze ul. Rynek 11.

 

 

Z poważaniem 

mgr Rafał Szymczakiewicz - Prezes Zarządu 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze powstał zgodnie z aktem założycielskim z dnia 25 marca 2013r, v nr Rep. A. 1531/2013. Założycielem Spółki i jednym udziałowcem jest Miasto i Gmina Kańczuga. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze jest następcą prawnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze poleca:

Usługi koparko-ładowarką:
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Równanie dróg dojazdowych
 • Skarpowanie
 • Równanie, niwelacja terenu
 • Zasypywanie
 • Korytowanie pod drogi, chodniki i parkingi
 • Wykopy pod: budynki, przyłącza, fundamenty, ogrodzenia, szamba i oczka wodne
 • Załadunek i rozładunek palet, gruzu, ziemi, materiałów sypkich, odśnieżanie
 • Usuwanie korzeni
 • Oczyszczanie rowów

W okresie zimowym ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze świadczy usługi w zakresie:

 1. Odśnieżania:  chodników, placów
 1. Usuwania gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką piaskowo- solną  
 

Zakład dysponuje odpowiednim sprzętem do odśnieżania:

- Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C

- Traktor Mitsubishi VT 224 1D z pługiem jednostronnym regulowanym

- Ciągnik rolniczy Ursus C363P

- Koparko- ładowarka JCB z pługiem jednostronnym regulowanym

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do pielęgnacji zieleni:

 • Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C
 • Ciągnik rolniczy Ursus C363P
 • Kosiarka Bijakowa – PRONAR BBK200M
 • Kosiarka bijakowa (1,75 m)
 • Kosiarka rotacyjna Z-001 (1,65 m)
 • Wykaszarka spalinowa
 • Kosiarka spalinowa
 • Samochód dostawczy

 

Koszenie:

 • Poboczy dróg
 • Nieużytków
 • Łąk i pastwisk
 

Wykonawstwo sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Doradztwo techniczne

Usługi sprzętowo-transportowe:

 • Wynajem samochodu dostawczego
 • Wynajem samochodu ciężarowego  wywrotka do 12T
 • Mini koparka
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych - urządzeniem typu WUKO
 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze

ul. św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga

NIP: 794 181 93 51 

REGON: 180965462 

KRS: 0000461144 

Spółka zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego