default_mobilelogo

IBO

IBO logo4

Oferta zakładu

Informacje o awariach

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Kańczuga.

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kańczudze oraz  Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze z przyjemnością  informują o zakończeniu prac związanych z  modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Łopuszce Małej, miejscu w którym produkowana i uzdatniania jest woda dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy. Zakończona inwestycja swoim zakresem obejmowała zarówno remont budowlany obiektu Stacji jak i modernizację urządzeń służących do uzdatniania dostarczanej wody. Wykonane prace przyczynią się zarówno do poprawy bezpieczeństwa jak i niezawodności dostaw spożywanej wody.

 

Część budowlana to m.in. :

 • przebudowa i nadbudowa dachu
 • wykonanie nowej elewacji budynku
 • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
 • wykonanie nowych schodów do budynku
 • wykonanie pomieszczeń szatni , jadalni, łazienek, oraz części magazynowej i pomieszczenia chloratorni
 • remont ścian i posadzek wewnątrz budynku

Część technologiczna obejmowała:

 • rozbudowę zestawu filtrów służących do zmniejszania zawartości żelaza w wodzie
 • wymianę armatury zaporowej
 • zakup nowej sprężarki  oraz dmuchawy
 • montaż nowego aeratora do napowietrzania wody
 • automatyzację procesów płukania filtrów poprzez m. in.  montaż przepustnic automatycznych i wykonanie instalacji sterowania powietrzem
 • montaż elektrozaworów odpowietrzających oraz elektrozaworów do sterowania przepustnicami

Całkowity koszt inwestycji to kwota 726 077,86 zł brutto (wraz z opracowaniem dokumentacji) z czego 461 752,08 zł stanowiła pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie, a  kwota 264 325,78 zł to środki własne ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze

 

Z poważaniem

Andrzej Żygadło –Burmistrz Miasta i Gminy w Kańczudze

Rafał Szymczakiewicz –Prezes Zarządu ZGK sp. z o.o. w Kańczudze

 


 

  suw2 
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze powstał zgodnie z aktem założycielskim z dnia 25 marca 2013r, v nr Rep. A. 1531/2013. Założycielem Spółki i jednym udziałowcem jest Miasto i Gmina Kańczuga. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze jest następcą prawnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze poleca:

Usługi koparko-ładowarką:
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Równanie dróg dojazdowych
 • Skarpowanie
 • Równanie, niwelacja terenu
 • Zasypywanie
 • Korytowanie pod drogi, chodniki i parkingi
 • Wykopy pod: budynki, przyłącza, fundamenty, ogrodzenia, szamba i oczka wodne
 • Załadunek i rozładunek palet, gruzu, ziemi, materiałów sypkich, odśnieżanie
 • Usuwanie korzeni
 • Oczyszczanie rowów

W okresie zimowym ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze świadczy usługi w zakresie:

 1. Odśnieżania:  chodników, placów
 1. Usuwania gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką piaskowo- solną  
 

Zakład dysponuje odpowiednim sprzętem do odśnieżania:

- Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C

- Traktor Mitsubishi VT 224 1D z pługiem jednostronnym regulowanym

- Ciągnik rolniczy Ursus C363P

- Koparko- ładowarka JCB z pługiem jednostronnym regulowanym

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do pielęgnacji zieleni:

 • Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C
 • Ciągnik rolniczy Ursus C363P
 • Kosiarka Bijakowa – PRONAR BBK200M
 • Kosiarka bijakowa (1,75 m)
 • Kosiarka rotacyjna Z-001 (1,65 m)
 • Wykaszarka spalinowa
 • Kosiarka spalinowa
 • Samochód dostawczy

 

Koszenie:

 • Poboczy dróg
 • Nieużytków
 • Łąk i pastwisk
 

Wykonawstwo sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Doradztwo techniczne

Usługi sprzętowo-transportowe:

 • Wynajem samochodu dostawczego
 • Wynajem samochodu ciężarowego  wywrotka do 12T
 • Mini koparka
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych - urządzeniem typu WUKO
 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze

ul. św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga

NIP: 794 181 93 51 

REGON: 180965462 

KRS: 0000461144 

Spółka zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego