default_mobilelogo

IBO

IBO logo4

Oferta zakładu

Informacje o awariach

13.12.2019r

KOMUNIKAT !!!

 

W związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej spowodowanej planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych w dniu 16 grudnia 2019r. w godzinach od 12 00 do 18 00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Łopuszka Wielka, Rączyna oraz Pantalowice.

Za utrudnienie przepraszamy

 

 

 

KOMUNIKAT !!!

W związku z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody  w Łopuszce Małej oraz remontem Zbiornika Wody Uzdatnionej, ZGK sp. z o. o. w Kańczudze informuje, iż czasowo zwiększono dawkowanie chloru stosowanego do uzdatnienia wody pitnej, co może być odczuwalne u konsumenta.

Za utrudnienia przepraszamy

                Z poważaniem

Prezes Zarządu – Rafał Szymczakiewicz

 

 

AWARIA WODOCIĄGU - INFORMACJA 13-09-2019

 

W  związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Krzeczowice oraz Bóbrka Kańczucka nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody, która obejmie miejscowości: Krzeczowice oraz Bóbrka Kańczucka.
Przewidywany czas przerwy dostawy wody od 13:00 do 16:00. 

 


03.09.2019r.

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Kańczuga,

Wyjaśniamy, celem doprecyzowania informacji z dnia 30.08.2019 r. dostępnej na stronie http://www.zgk-kanczuga.pl, że pobranie próbki wody w dniu 07.08.2019 r. przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Przeworsku przeprowadzono zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek i z zachowaniem procedur oraz przepisów przez PSSE w Przeworsku i możliwości technicznych naszej spółki. Celem uniknięcia nieporozumień w przyszłości, wyznaczymy punkty zgodności (punkty czerpalne), które będą w jak najlepszym stopniu odpowiadały przepisom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości technicznych pobrania próbek w odległości jak najbliższej zaworu wodomierza głównego.

Chcemy również podziękować wszystkim osobom i służbom zaangażowanym i zainteresowanym zaistniałą sytuacją, dzięki których wsparciu sytuacja została wyjaśniona.

                                                                                                                                                                                                        

                Z poważaniem

Prezes Zarządu – Rafał Szymczakiewicz

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

   

 

 

 

30.08.2019r.

INFORMACJA

Szanowni Państwo, w związku z komunikatem z dnia 09.08.2019 r. wydanym przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w sprawie nieprzydatności wody do spożycia w wodociągu Kańczuga informujemy, że wykryte występowanie bakterii z grupy Coli dotyczyło wyłącznie jednej (pierwszej) z wielu kolejno zebranych próbek. Nadmieniamy, że pobór próbek odbył się w punkcie czerpalnym, który nie był zlokalizowany najbliżej przed wodomierzem głównym, a zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobierania próbek należy dokonywać w ściśle określonym miejscu i przy zachowaniu rygorystycznych procedur technicznych. Nadmieniamy również, że wydanie negatywnej oceny dla całego wodociągu było działaniem krzywdzącym i nieprawdziwym, a także wywołującym niepotrzebne negatywne emocje wśród społeczności lokalnej.

Chcemy Państwa zapewnić, że dbanie o zdrowie ludzi było, jest i będzie naszym największym priorytetem w całej prowadzonej działalności i każda sytuacja kryzysowa jest dla nas dodatkowym bodźcem do rozwoju jakości świadczonych usług.

                                                                                                                                                                                                                                                                               Z poważaniem

Prezes Zarządu – Rafał Szymczakiewicz

 

 

 

 

 

 

 

AWARIA WODOCIĄGU - INFORMACJA 27-08-2019

W  związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Lipnik nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody, która obejmie miejscowość Lipnik.
Przewidywany czas przerwy dostawy wody od 12:00 do 14:00.

 

 

 

AWARIA WODOCIĄGU - INFORMACJA 06-08-2019

W  związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Kańczuga nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody, która obejmie miejscowości: Kańczuga oraz Niżatyce.
Przewidywany czas przerwy dostawy wody  do godz. 17:00.

 

 

AWARIA WODOCIĄGU - INFORMACJA 05-08-2019

W  związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Rączyna, Pantalowice nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody, która obejmie miejscowości: Rączyna, Pantalowice oraz Łopuszka Wielka.
Przewidywany czas przerwy dostawy wody  do 14:00.

 

 

AWARIA WODOCIĄGU - INFORMACJA 26-06-2019

W  związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Krzeczowice nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody, która obejmie miejscowości: Krzeczowice.
Przewidywany czas przerwy dostawy wody od 8:00 do 10:00.

 

 

AWARIA WODOCIĄGU - INFORMACJA 10-06-2019

W  związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Łopuszka Wielka nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody, która obejmie miejscowości: Łopuszka Wielka okolice stacji PKP.
Przewidywany czas przerwy dostawy wody od 13:00 do 18:00.

 

 Z poważaniem 

mgr Rafał Szymczakiewicz - Prezes Zarządu

 

 

AWARIA WODOCIĄGU - INFORMACJA

W  związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Siedleczka nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody, która obejmie miejscowości: Siedleczka.
Przewidywany czas przerwy dostawy wody od 10:00 do 13:00.

Z poważaniem 

mgr Rafał Szymczakiewicz - Prezes Zarządu

 

 

AWARIA WODOCIĄGU - INFORMACJA

1ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze informuje, iż w związku z awarią sieci wodociągowej na ulicy Słowackiego w Kańczudze są wykonywane prace naprawcze mogące powodować utrudnienia w ruchu. Z uwagi na duży zakres prac, utrudnienia potrwają kilka dni. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie prowadzonych napraw.

Podczas prac mogą nastąpić utrudnienia w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem 

mgr Rafał Szymczakiewicz - Prezes Zarządu

 

INFORMACJA

ZGK Sp.z o.o. w Kańczudze informuje, iż w dniu 12 listopada br. (tj. poniedziałek) odpady będą zbierane zgodnie z harmonogramem.

Z poważaniem 

mgr Rafał Szymczakiewicz - Prezes Zarządu

 

09.11.2018r.

 

OGŁOSZENIE !!!!

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kańczudze informuje o planowanym w dniach od 19.11.2018r do 03.12.2018r, okresowym płukaniu sieci wodociągowej. Celem płukania jest poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji sieci. Jednocześnie informujemy, iż w tych dniach może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia oraz nieznaczne pogorszenie jakości wody.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem 

mgr Rafał Szymczakiewicz - Prezes Zarządu

 

 

02.11.2018r.

 

Ogłoszenie

W  związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze oraz Medyni Kańczuckiej nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody, która obejmie miejscowości: Zagórze oraz Medynia Kańczucka.
Przewidywany czas przerwy dostawy wody od 10:00 do 15:00.

 

 

01.10.2018r.

Ogłoszenie

ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze informuje, iż w związku z likwidacją stanowiska kasowego od dnia 01.10.2018r w siedzibie Zakładu nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe.

 

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 01.10.2018r. wpłaty za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalny Sp. z o.o. w Kańczudze będzie można dokonywać bezprowizyjnie w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu - Filia w Kańczudze ul. Rynek 11.

 

 

Z poważaniem 

mgr Rafał Szymczakiewicz - Prezes Zarządu 

 

 

12.12.2017r.

Ogłoszenie

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 (Dz. U z 2017r. poz. 328 i 1566) na mocy art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017r o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy ustalone na rok 2018 będą obowiązywać jedynie przez okres 180 dni tj. do 11 czerwca 2018r.

Z poważaniem 

mgr Rafał Szymczakiewicz - Prezes Zarządu 

 

 

 

13-11-2017r.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kańczudze informuje o planowanym w dniach od 20.11.2017r do 30.11.2017r, okresowym płukaniu sieci wodociągowej. Celem płukania jest poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie Miasta i Gminy Kańczuga poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji sieci. Jednocześnie informujemy, iż w tych dniach może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia oraz nieznaczne pogorszenie jakości wody.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem 

mgr Rafał Szymczakiewicz - Prezes Zarządu 

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kańczudze informuje o planowanym w dniach od 9.05.2017r do 11.05.2017r okresowym płukaniu sieci wodociągowej. Celem płukania jest poprawa, jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie miejscowości Krzeczowice, Bóbrka KańczuckaPantalowice poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji sieci. Jednocześnie informujemy, iż w tych dniach może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia oraz nieznaczne pogorszenie, jakości wody.

                                                                                                             

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kańczudze informuje o planowanym w dniach od 15.05.2017r do 19.05.2017r, okresowym płukaniu sieci wodociągowej. Celem płukania jest poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie Miasta i Gminy Kańczuga poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji sieci. Jednocześnie informujemy, iż w tych dniach może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia oraz nieznaczne pogorszenie jakości wody.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem 

mgr Rafał Szymczakiewicz - Prezes Zarządu 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze powstał zgodnie z aktem założycielskim z dnia 25 marca 2013r, v nr Rep. A. 1531/2013. Założycielem Spółki i jednym udziałowcem jest Miasto i Gmina Kańczuga. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze jest następcą prawnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze poleca:

Usługi koparko-ładowarką:
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Równanie dróg dojazdowych
 • Skarpowanie
 • Równanie, niwelacja terenu
 • Zasypywanie
 • Korytowanie pod drogi, chodniki i parkingi
 • Wykopy pod: budynki, przyłącza, fundamenty, ogrodzenia, szamba i oczka wodne
 • Załadunek i rozładunek palet, gruzu, ziemi, materiałów sypkich, odśnieżanie
 • Usuwanie korzeni
 • Oczyszczanie rowów

W okresie zimowym ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze świadczy usługi w zakresie:

 1. Odśnieżania:  chodników, placów
 1. Usuwania gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką piaskowo- solną  
 

Zakład dysponuje odpowiednim sprzętem do odśnieżania:

Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C

- Traktor Mitsubishi VT 224 1D z pługiem jednostronnym regulowanym

- Ciągnik rolniczy Ursus C363P

- Koparko- ładowarka JCB z pługiem jednostronnym regulowanym

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do pielęgnacji zieleni:

 • Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C
 • Ciągnik rolniczy Ursus C363P
 • Kosiarka Bijakowa – PRONAR BBK200M
 • Kosiarka bijakowa (1,75 m)
 • Kosiarka rotacyjna Z-001 (1,65 m)
 • Wykaszarka spalinowa
 • Kosiarka spalinowa
 • Samochód dostawczy

 

Koszenie:

 • Poboczy dróg
 • Nieużytków
 • Łąk i pastwisk
 

Wykonawstwo sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Doradztwo techniczne

Usługi sprzętowo-transportowe:

 • Wynajem samochodu dostawczego
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych - urządzeniem typu WUKO
 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze

ul. św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga

NIP: 794 181 93 51 

REGON: 180965462 

KRS: 0000461144 

Spółka zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego