default_mobilelogo

Odczyt stanu wodomierza

Oferta zakładu

Informacje o awariach

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kańczudze informuje o planowanym w dniach od 9.05.2017r do 11.05.2017r okresowym płukaniu sieci wodociągowej. Celem płukania jest poprawa, jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie miejscowości Krzeczowice, Bóbrka KańczuckaPantalowice poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji sieci. Jednocześnie informujemy, iż w tych dniach może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia oraz nieznaczne pogorszenie, jakości wody.

                                                                                                             

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kańczudze informuje o planowanym w dniach od 15.05.2017r do 19.05.2017r, okresowym płukaniu sieci wodociągowej. Celem płukania jest poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie Miasta i Gminy Kańczuga poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji sieci. Jednocześnie informujemy, iż w tych dniach może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia oraz nieznaczne pogorszenie jakości wody.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem 

mgr Rafał Szymczakiewicz - Prezes Zarządu 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze powstał zgodnie z aktem założycielskim z dnia 25 marca 2013r, v nr Rep. A. 1531/2013. Założycielem Spółki i jednym udziałowcem jest Miasto i Gmina Kańczuga. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze jest następcą prawnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze poleca:

Usługi koparko-ładowarką:
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Załadunek i rozładunek palet, gruzu, ziemi, materiałów sypkich, odśnieżanie
 • Korytowanie pod drogi, chodniki i parkingi
 • Równanie, niwelacja terenu
 • Wykopy pod: budynki, przyłącza, fundamenty, ogrodzenia, szamba i oczka wodne
 • Usuwanie korzeni
 • Oczyszczanie rowów
 • Skarpowanie
 • Zasypywanie
 • Równanie dróg dojazdowych

Wykonawstwo sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Doradztwo techniczne

Usługi sprzętowo-transportowe:

 • Wynajem samochodu dostawczego
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych - urządzeniem typu WUKO

 

Koszenie:
 • Poboczy dróg
 • Nieużytków
 • Łąk i pastwisk

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do pielęgnacji zieleni:

 • Ciągnik rolniczy Ursus C363P
 • Kosiarka bijakowa (1,75 m)
 • Kosiarka rotacyjna Z-001 (1,65 m)
 • Wykaszarka spalinowa
 • Kosiarka spalinowa
 • Samochód dostawczy

 

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze

ul. św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga

NIP: 794 181 93 51 

REGON: 180965462 

KRS: 0000461144 

Spółka zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego