default_mobilelogo

IBO

IBO logo4

Oferta zakładu

Informacje o awariach

 

 

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie przyczyn podwyżek cen wody i ścieków  ZGK sp. z o.o. w Kańczudze informuje iż w okresie od 2020r. do 2022r.  czyli w okresie obowiązywania poprzedniej taryfy doszło do skokowych wzrostów  m.in.

 

 • cen energii elektrycznej z 337zł/MWh do 790 zł/MWh (wzrost o 134%)
 • cen przyjęcia m3 ścieku na oczyszczalni ścieków AXTONE z 4,10 zł/m3 do 7,50zł/m3 (wzrost o 83%)
 • Podwyżki płacy minimalnej z 2600 zł do 3600 zł(wzrost o 38%)

 

Wszystkie wymienione powyżej czynniki i nie tylko mają kolosalny wpływ na ostateczną cenę jaką mieszkańcy naszej Gminy płaca za wodę i ścieki. Ponadto informuję, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.10.2017 o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

począwszy od 1 stycznia 2018 roku organem regulacyjnym odpowiedzialnym za zatwierdzanie i stanowienie taryf zawierających ceny i stawki opłat za wodę i ścieki jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie które na podstawie art. 24b ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zastąpiło w tej kwestii Rady Gmin.

 

Szczegółowe informacje na temat taryfy zawierającej ceny i stawki opłat za wodę i ścieki oraz przyczyny ich wzrostów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej  http://www.zgk-kanczuga.pl/ w zakładce INFORMACJA DLA KLIENTÓW – TARYFA WODA ŚCIEKI – Decyzja KWT.70.59.2023.

 

                                                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                              Rafał Szymczakiewicz – Prezes Zarządu

 

 


 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze powstał zgodnie z aktem założycielskim z dnia 25 marca 2013r, v nr Rep. A. 1531/2013. Założycielem Spółki i jednym udziałowcem jest Miasto i Gmina Kańczuga. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze jest następcą prawnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze poleca:

Usługi koparko-ładowarką:
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Równanie dróg dojazdowych
 • Skarpowanie
 • Równanie, niwelacja terenu
 • Zasypywanie
 • Korytowanie pod drogi, chodniki i parkingi
 • Wykopy pod: budynki, przyłącza, fundamenty, ogrodzenia, szamba i oczka wodne
 • Załadunek i rozładunek palet, gruzu, ziemi, materiałów sypkich, odśnieżanie
 • Usuwanie korzeni
 • Oczyszczanie rowów

W okresie zimowym ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze świadczy usługi w zakresie:

 1. Odśnieżania:  chodników, placów
 1. Usuwania gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką piaskowo- solną  
 

Zakład dysponuje odpowiednim sprzętem do odśnieżania:

- Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C

- Traktor Mitsubishi VT 224 1D z pługiem jednostronnym regulowanym

- Ciągnik rolniczy Ursus C363P

- Koparko- ładowarka JCB z pługiem jednostronnym regulowanym

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do pielęgnacji zieleni:

 • Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C
 • Ciągnik rolniczy Ursus C363P
 • Kosiarka Bijakowa – PRONAR BBK200M
 • Kosiarka bijakowa (1,75 m)
 • Kosiarka rotacyjna Z-001 (1,65 m)
 • Wykaszarka spalinowa
 • Kosiarka spalinowa
 • Samochód dostawczy

 

Koszenie:

 • Poboczy dróg
 • Nieużytków
 • Łąk i pastwisk
 

Wykonawstwo sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Doradztwo techniczne

Usługi sprzętowo-transportowe:

 • Wynajem samochodu dostawczego
 • Wynajem samochodu ciężarowego  wywrotka do 12T
 • Mini koparka
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych - urządzeniem typu WUKO
 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze

ul. św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga

NIP: 794 181 93 51 

REGON: 180965462 

KRS: 0000461144 

Spółka zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego