default_mobilelogo

IBO

IBO logo4

Oferta zakładu

Informacje o awariach

1. INWESTOR składa w ZGK w Kańczudze ZLECENIE OPRACOWANIA

a) przyłączenia do sieci wodnej i/lub kanalizacyjnej budynków wraz z niżej wymienionymi załącznikami:

- kopia mapy zasadniczej

- tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.         

 

2. INWESTOR odbiera z ZGK opracowane warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze opracowuje warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze, ul. św. Barbary 18 lub na życzenie klienta zostaną odesłane pocztą.

 

3. INWESTOR wybiera projektanta, który wykonuje projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

W uzasadnionych przypadkach ZGK może odstąpić od konieczności opracowania projektu technicznego i zastąpienie go planem sytuacyjnym na kopii mapy zasadniczej

 

4. INWESTOR składa w ZGK 2 egz. wykonanego projektu przyłącza wodociągowego i/ lub kanalizacyjnego celem uzgodnienia                       

Projekty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze (BOK), ul. św. Barbary 18 wraz z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego

Niezbędne dokumenty, które powinny być załączone do dokumentacji przedkładanej do uzgodnienia:

 1. wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego
 2. warunki techniczne wydane przez ZGK Sp. z o.o. wraz z załącznikiem graficznym, c)dokumenty formalno-prawne wynikające z warunków technicznych ZGK oraz innych uzgodnień.

 

5.ZGK uzgadnia projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego pod względem technicznym.

Jeden egzemplarz uzgodnionego PB pozostaje w archiwum technicznym przedsiębiorstwa.

 

6.INWESTOR odbiera z ZGK uzgodnioną dokumentację projektową.

Po odbiór uzgodnionego projektów należy zgłosić się do siedziby spółki, przy ul. św. Barbary 18 w Kańczudze.
ZGK uzgadnia projekt w ciągu 21 dni od daty złożenia prawidłowo wykonanej dokumentacji.

 

7.INWESTOR zleca wybranemu przez siebie wykonawcy posiadającemu stosowne uprawnienia budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

ZGK realizuje budowy przyłączy wodnych i przykanalików

 

8. ZGK Sp. z o.o. dokonuje odbioru technicznego końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz wydaje Klientowi jeden egzemplarz podpisanego Protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

 1. montuje wodomierz główny
 2. dokonuje wcinki (nawiertki) do sieci
 3. protokół podpisuje inwestor, wykonawca i przedstawiciel ZGK

 

9. INWESTOR - Podpisuje Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze powstał zgodnie z aktem założycielskim z dnia 25 marca 2013r, v nr Rep. A. 1531/2013. Założycielem Spółki i jednym udziałowcem jest Miasto i Gmina Kańczuga. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze jest następcą prawnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze poleca:

Usługi koparko-ładowarką:
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Równanie dróg dojazdowych
 • Skarpowanie
 • Równanie, niwelacja terenu
 • Zasypywanie
 • Korytowanie pod drogi, chodniki i parkingi
 • Wykopy pod: budynki, przyłącza, fundamenty, ogrodzenia, szamba i oczka wodne
 • Załadunek i rozładunek palet, gruzu, ziemi, materiałów sypkich, odśnieżanie
 • Usuwanie korzeni
 • Oczyszczanie rowów

W okresie zimowym ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze świadczy usługi w zakresie:

 1. Odśnieżania:  chodników, placów
 1. Usuwania gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką piaskowo- solną  
 

Zakład dysponuje odpowiednim sprzętem do odśnieżania:

Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C

- Traktor Mitsubishi VT 224 1D z pługiem jednostronnym regulowanym

- Ciągnik rolniczy Ursus C363P

- Koparko- ładowarka JCB z pługiem jednostronnym regulowanym

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do pielęgnacji zieleni:

 • Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C
 • Ciągnik rolniczy Ursus C363P
 • Kosiarka Bijakowa – PRONAR BBK200M
 • Kosiarka bijakowa (1,75 m)
 • Kosiarka rotacyjna Z-001 (1,65 m)
 • Wykaszarka spalinowa
 • Kosiarka spalinowa
 • Samochód dostawczy

 

Koszenie:

 • Poboczy dróg
 • Nieużytków
 • Łąk i pastwisk
 

Wykonawstwo sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Doradztwo techniczne

Usługi sprzętowo-transportowe:

 • Wynajem samochodu dostawczego
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych - urządzeniem typu WUKO
 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze

ul. św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga

NIP: 794 181 93 51 

REGON: 180965462 

KRS: 0000461144 

Spółka zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego